Betingelser

Frakt: Ordrene sendes med Postnord. Postnord sine frakttakster blir brukt. 
Ordrer over 8000 eks. mva sendes fraktfritt.
 
Alle ordrer er bindende.
 
Betaling:
Faktura følger med varene, eller sendes pr. email.
Betalingsfristen er pr. 14 dager. Bestillinger under 1000 kr eks mva vil ikke bli behandlet.
 
Retur:
All retur skal avtales på forhånd, og senest 8 dager etter at varen er mottatt. Retur skjer for kjøpers regning og risiko. Varene må være kurante, i fullgod stand, i originalemballasje og fakturakopi eller pakkseddel må vedlegges.
 
Garanti:
Vi garanterer leverte varer i den utstrekning våre underleverandørers garantibestemmelser dekker de leverte varers mangler, og innen de tidsfrister leverandøren oppgir. Vårt ansvar er begrenset til reparasjon eller erstatning av leverte varer. Bytte utføres gratis når varen returneres vårt lager fraktfritt. Våre og vår underleverandørs forpliktelser bortfaller hvis det påviselig er gjort inngrep i varen, eller hvis kunden ikke punktlig erlegger betaling eller oppfyller sine forpliktelser, eller hvis feilen skyldes ukyndig behandling.
 
Salgspant:
Leverte varer forblir Lea Interiør as sin eiendom inntil de er betalt i sin helhet, i.h.t. Panteloven § 3-14 til 3-22.
 
 
Reklamasjon:
Reklamasjoner må skje skriftlig, og innen 8 dager etter at varen er mottatt.
 
 
Personvern og cookie regler: